Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
55/UBND-NN24/5/2024Hướng dẫn Quy trình Kỹ thuật thâm canh cây Lúa vụ Thu- Mùa năm 2024
54/QĐ-UBND23/5/2024QĐ Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: xây dựng phòng học, phòng chức năng Trường Mầm non xã Hoằng Hợp
53/QĐ-UBN21/5/2024QĐ Kiện toàn Tổ hòa giải thôn Đức Tiến xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
52/QĐ-UND21/5/2024QĐ Kiện toàn Tổ hòa giải thôn Thanh Minh xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
51/Đ-UBND21/5/2024QĐ Kiện toàn Tổ hòa giải thôn Bính Ất xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
50/QĐ-UBND21/5/2024QĐ Kiện toàn Tổ hòa giải thôn Nhân Hòa xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
49/QĐ-UBND21/5/2024QĐ Kiện toàn Tổ hòa giải thôn Quý Thọ xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
48/QĐ-UBND20/5/2024QĐ Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT, công trình: Xây dựng phòng học, phòng chức năng Trường Mầm non xã Hoằng Hợp.
47/Q-UBND20/5/2024QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT, công trình: Xây dựng phòng học, phòng chức năng Trường Mầm non xã Hoằng Hợp
37/TB-UBND20/5/2024Thông báo Phân công phụ trách các tiêu chí về chuyển đổi số xã Hoằng Hợp
46/QĐ-UBND17/5/2024QĐ Về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Hoằng Hợp
45/QĐ-UBND17/5/2024QĐ v/v kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển xã Hoằng Hợp
44/QĐ-UBND17/5/2024QĐ Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng Công trình: Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 02 tầng, sân đường nội bộ
43/QĐ-UBND17/5/2024Quyết địnhVề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng phòng học, phòng chức năng Trường Mầm non xã Hoằng Hợp
43/UBND-VP17/5/2024CV Về việc xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Hoằng Hợp
42/QĐ-UBND17/5/2024Quyết định Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây dựng phònghọc, phòng chức năng Trường Mầm non xã Hoằng Hợp
42/UBND-VHXH16/5/2024Công văn về việc triển khai thực hiện dự án 2 - đa dạng hoá sinh kế phát triển mô hình giảm Nghèo năm 2024 thuộc Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
41/QĐ-UBND16/5/2024Quyết định kiện toàn Ban biên tập hoạt động Trang thông tin điện tử xã Hoằng Hợp
40/QĐ-UBND16/5/2024Về việc chỉ định đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu Học Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa. Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 02 tầng, sân đường nội bộ
39/QĐUBND16/5/2024Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, chi phí khảo sát lập Báo cáo kinh tế, kỹ thuật Công trình: Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa. Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 02 tầng, sân đường nội bộ
61/NQ-HĐND15/5/2024Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bẩu cử chức vụ Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hợp khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
60/NQ-HĐND15/5/2024Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hợp khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
59/NQ-HĐND15/5/2024Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Hoằng Hợp khoá XXI
38/QĐ-UBND15/5/2024Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Công trình: Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu Học Hoằng Hợp, huyện Hoằng HóaHạng mục: Cải tạo nhà lớp học 02 tầng, sân đường nội bộ
65/KH-UBND14/5/2024Triển khai Dự án phát triển sản xuất cộng đồng: mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2024 xã Hoằng Hợp, thuộc Dự án 2- đa dạng hoá sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQGGN bề
66/KH-UBND13/5/2024Kế hoạch Sản xuất vụ Thu- Mùa năm 2024; Định hướng kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2024
64/KH-UBND09/5/2024Kế hoạch về việc thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững xã Hoằng Hợp năm 2024
63/KH-UBND09/5/2024Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
62/KH-UBND09/5/2024Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII); Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 10/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 68/KH -UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch số 197-KH/HU ngày 25/01/2024 của Huyện ủy về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Số 61/KH-UBND09/5/2024Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024 trên địa bàn xã Hoằng Hợp
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258184