MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ HOẰNG HỢP TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN TRONG GIỮ GÌN VSMT

Đăng lúc: 16:28:14 29/03/2024 (GMT+7)

MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ HOẰNG HỢP TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN TRONG GIỮ GÌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

 

Vấn đề bảo vệ Môi trường gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  Ngày 28/03/2024. Được sư thống nhất của BTV Đảng uỷ. Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội xã, cùng với thôn Quý Thọ tham gia công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen của nhân dân trong việc tự giữ gìn, bảo vệ môi trường, phân loại, xử lý, thu gom các loại rác thải sinh hoạt gia đình, sắp xếp đồ đạc trong gia đình ngăn nắp, gọn gàng, nhà cửa sạch sẽ

 z5293147453468_eeb7991391ffd290b901d0b152528746.jpg
MTTQ, CÁC ĐOAN THỂ HƯỚNG DẪN HỘ CÔNG TÁC VSMT

          Thông qua việc hướng dẫn đoàn cũng đã chỉ ra những việc làm trước mắt và thường xuyên những công việc cụ thể đối với từng hộ: Đó là mỗi gia đình, cá nhân hãy cam kết nói không với ô nhiễm môi trường. Thực hiện bằng những hành động cụ thể, đó là thường xuyên giữ gìn vệ sinh quanh khu vực nhà ở, cải tạo vườn, ao, chuồng trại chăn nuôi để nhà luôn sạch, vườn luôn xanh. Tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường chung, khơi thông cống rãnh, phát quang các bờ bụi rậm đường làng, ngõ xóm, không xả trực tiếp nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi ra ao hồ, kênh mương chung, các hộ chăn nuôi phải xây hố bioga, đảm bảo khi chăn nuôi.

Tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là tiêu chí có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự nghiệp phát triển của địa phương, cũng là bộ mặt sát sườn cuộc sống hàng ngày. Vì vậy cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng cấp bách hiện nay, kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã hãy, đồng lòng chung tay, chung sức bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn,  xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững và góp phần hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao  vào cuối năm 2024 theo đúng kế hoạch đề ra.

                                                                                                                     LÊ NHÀI

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258184