Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của BCH Trung ương, các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII

Đăng lúc: 14:50:02 28/08/2021 (GMT+7)

Ngày 19/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, quyết định của của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII.

 Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; MTTQ, các đoàn thể; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 652 điểm cầu, từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và mở rộng đến xã, phường, thị trấn, thôn, phố với tổng số 35.965 đại biểu tham dự.
a4ebce88b8124f4c1603.jpeg
Tại điểm cầu huyện Hoằng Hoá
4d2fbe4ec8d43f8a66c5.jpeg
Tại điểm cầu huyện Hoằng Hoá, điểm cầu cấp huyện do đồng chí Lê Xuân Thu – TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hải – Phó bí thư thường trực huyện uỷ, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm – Phó Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng các Ban, phòng, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện; Bí thư Đảng uỷ Quân sự - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện; Bí thư đảng uỷ cơ quan, Chi bộ trực thuộc huyện uỷ.  Hội nghị cũng được kết nối tới 42 điểm cầu (gồm 37 điểm cầu xã, thị trấn; 4 điểm cầu ở đảng bộ khối cơ quan) với sự tham gia của 1.891 đảng viên tại điểm cầu đảng ủy trực thuộc Huyện ủy và đảng ủy cấp xã, thị trấn.
 
ebb38b8ea22e55700c3f.jpeg
Hội nghị được kết nối tới 42 điểm cầu cấp huyện và xã, thị trấn
Tại điểm cầu .jpeg
Tại điểm cầu đảng bộ khối cơ quan
0258f66e7af48daad4e5.jpeg
Tại điểm cầu xã Hoằng Xuân
96ddde01559ba2c5fb8a.jpeg
Tại xã Hoằng Lộc
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Để đưa nhanh các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của Nghị quyết và các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương mới ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng về thi hành Điều lệ Đảng.
Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, triển khai Kết luận số 05-KL/TW ngày 03-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6- 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06-7-2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5-3-2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.
 
Kết luận hội nghị, Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập và thống nhất cao với các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện 7 vấn đề để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng đạt kết quả cao. Đồng chí nhấn mạnh 7 vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Thứ nhất,về nhận thức: Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị hôm nay, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các quy định của Đảng, đặc biệt là trong 02 quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đây là 02 quy định rất quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; là cơ sở để bảo đảm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng.
Trên cơ sở kế thừa các quy định trước đây của Trung ương và khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và thống nhất ban hành 02 quy định nêu trên. Theo đó, Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng khóa XIII có kế thừa, sửa đổi, bổ sung một số nội dung so với Quy định số 29-QĐ/TW, như: Việc kết nạp vào Đảng ở nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; việc kết nạp lại người vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; về phát thẻ và quản lý thẻ, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; về bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, về sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở, chi bộ và họp định kỳ của đảng đoàn, ban cán sự đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Đối với Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; trên cơ sở bám sát và cụ thể hóa các nội dung về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Điều lệ Đảng, văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời kế thừa Quy định số 30-QĐ/TW trước đây và bổ sung thêm những nội dung mới mà qua thực tiễn nhận thấy đã rõ, thực hiện có hiệu quả, lược bỏ những nội dung không còn phù hợp; Quy định số 22-QĐ/TW đã được kết cấu thành các chương, điều, khoản theo chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, UBKT và các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cho khoa học, dễ tra cứu, dễ nhớ, dễ thực hiện và không bị chồng chéo. Trong quy định này đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung, như: Quy định việc không được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát song khi làm việc với chủ thể kiểm tra, giám sát, nhằm bảo đảm giữ bí mật danh tính người tố cáo; tăng trách nhiệm, thẩm quyền cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng thẩm quyền cho UBKT các cấp chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tăng nội dung giám sát của UBKT các cấp về tư tưởng chính trị và thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Đảng, việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức; bổ sung nguyên tắc kỷ luật, giải quyết đơn tố cáo (kể cả đơn nặc danh) và phạm vi giải quyết khiếu nại,v.v. Những sửa đổi, bổ sung này nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
 
Triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư (khóa XIII)
 
Thứ hai,về nguyên cứu, học tập, quán triệt các văn bản:Trên cơ sở các quy định của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương và các nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức. Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên; khuyến khích phương pháp nêu vấn đề, gợi mở để người nghe chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm vững, hiểu sâu nội dung, nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ và phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Thường vụ cấp ủy trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị.
 
Thứ ba, về xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện:Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu kỹ yêu cầu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tiễn ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương và của tỉnh thực hiện ở địa phương, đơn vị. Bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, trong đó xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng dập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó.
 
Thứ tư, về công tác tuyên truyền: Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện, đồng thời phê phán những địa phương, đơn vị làm chưa tốt.
 
Thứ năm, về công tác kiểm tra, giám sát: Các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức triển khai thực hiện của cấp dưới. Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Đảng còn mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế. Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân làm tốt và xử lý kỷ luật đối với những nơi làm không tốt. Tránh tình trạng "đầu voi đuôi chuột", khi quán triệt, triển khai thì rầm rộ nhưng khi thực hiện thì tắc trách, không có tập thể, cá nhân nào chịu trách nhiệm.
 
Thứ sáu, về việc thực hiện đồng bộ, thống nhất các văn bản của Đảng: Việc thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đồng bộ, thống nhất với thực hiện Điều lệ Đảng, với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đặc biệt là việc thực hiện “Mục tiêu kép”, vừa tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19 thành công, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất.
 
Thứ bảy, về phân công tổ chức thực hiện: Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc quán triệt, học tập và cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện ở đảng bộ mình phụ trách.
 
Các ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của Ban Chấp hành Trung ương thành các quy định của tỉnh để lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.
 
Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trong việc xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với việc quán triệt các văn bản của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch hành động, hướng dẫn của cấp trên phải thảo luận thông qua kế hoạch hành động, hướng dẫn thực hiện của cấp mình.
 
Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để phổ biến, quán triệt, triển khai đến các thành viên, hội viên và hệ thống ngành dọc bằng các hình thức phù hợp. Tập trung xây dựng kế hoạch hành động, hướng dẫn của cấp mình, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giám sát chặt chẽ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; góp phần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9, tôi tin tưởng rằng, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Đảng đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương.
 
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2021), thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Thanh Hóa những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tin tưởng rằng trên bất cứ cương vị công tác nào, các đồng chí cũng đều tiếp tục rèn luyện, phấn đấu; gương mẫu, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm và danh dự cao quý của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng, “lá chắn thép” vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân./.
Thanh Hằng – Trung tâm VHTT TT&DL
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258184